[Postanowienia, zarządzenia, polecenia] - Art. 93. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 93. - [Postanowienia, zarządzenia, polecenia] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  93.  [Postanowienia, zarządzenia, polecenia]
§  1. 
Jeżeli ustawa nie wymaga wydania wyroku, sąd wydaje postanowienie.
§  2. 
W kwestiach niewymagających postanowienia prezes sądu, przewodniczący wydziału, przewodniczący składu orzekającego albo upoważniony sędzia wydają zarządzenia.
§  3. 
W postępowaniu przygotowawczym postanowienia i zarządzenia wydaje prokurator oraz inny uprawniony organ, a sąd - w wypadkach przewidzianych w ustawie.
§  4. 
W wypadkach określonych w ustawie sąd oraz prokurator wydają polecenia Policji lub innym organom.