[Odpowiednie stosowanie k.p.c.] - Art. 89. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 89. - [Odpowiednie stosowanie k.p.c.] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  89.  [Odpowiednie stosowanie k.p.c.]

W kwestiach dotyczących pełnomocnika, a nieunormowanych przez przepisy niniejszego kodeksu, stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące w postępowaniu cywilnym.