[Czynności obrońcy a oskarżony] - Art. 86. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 86. - [Czynności obrońcy a oskarżony] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  86.  [Czynności obrońcy a oskarżony]
§  1. 
Obrońca może przedsiębrać czynności procesowe jedynie na korzyść oskarżonego.
§  2. 
Udział obrońcy w postępowaniu nie wyłącza osobistego działania w nim oskarżonego.