[Upoważnienie do obrony] - Art. 83. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 83. - [Upoważnienie do obrony] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  83.  [Upoważnienie do obrony]
§  1. 
Obrońcę ustanawia oskarżony; do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba, o czym niezwłocznie zawiadamia się oskarżonego.
§  2. 
Upoważnienie do obrony może być udzielone na piśmie albo przez oświadczenie do protokołu organu prowadzącego postępowanie karne.