Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.30 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lutego 2021 r. do: 30 września 2028 r.
Art.  82.  [Obrońca oskarżonego]

Obrońcą może być jedynie osoba uprawniona do obrony według przepisów o ustroju adwokatury lub ustawy o radcach prawnych.