[Przedstawiciel ustawowy oskarżonego] - Art. 76. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 76. - [Przedstawiciel ustawowy oskarżonego] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  76.  [Przedstawiciel ustawowy oskarżonego]

Jeżeli oskarżony jest nieletni lub ubezwłasnowolniony, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba, pod której pieczą oskarżony pozostaje, może podejmować na jego korzyść wszelkie czynności procesowe, a przede wszystkim wnosić środki zaskarżenia, składać wnioski oraz ustanowić obrońcę.