[Zasada swobodnej oceny dowodów] - Art. 7. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2021.534 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Zasada swobodnej oceny dowodów] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.534 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 stycznia 2022 r. do: 30 września 2028 r.
Art.  7.  [Zasada swobodnej oceny dowodów]

Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.