[Zasada prawa do obrony] - Art. 6. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Zasada prawa do obrony] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  6.  [Zasada prawa do obrony]

Oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć.