[Częściowe zasądzenie kosztów w sprawach z oskarżenia publicznego] - Art. 630. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 630. - [Częściowe zasądzenie kosztów w sprawach z oskarżenia publicznego] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  630.  [Częściowe zasądzenie kosztów w sprawach z oskarżenia publicznego]

W sprawach z oskarżenia publicznego, jeżeli oskarżonego nie skazano za wszystkie zarzucane mu przestępstwa, wydatki związane z oskarżeniem w części uniewinniającej lub umarzającej postępowanie ponosi Skarb Państwa.