Art. 542. - [Osoby uprawnione do złożenia wniosku; wznowienie z urzędu: podstawy, termin] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.37 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2024 r. do: 30 września 2028 r.
Art.  542.  [Osoby uprawnione do złożenia wniosku; wznowienie z urzędu: podstawy, termin]
§  1. 
Wznowienie postępowania może nastąpić na wniosek strony lub z urzędu.
§  2. 
Wniosek o wznowienie na korzyść złożyć może w razie śmierci skazanego osoba najbliższa.
§  3. 
Postępowanie wznawia się z urzędu tylko w razie ujawnienia się jednego z uchybień wymienionych w art. 439 § 1, przy czym wznowienie postępowania jedynie z powodów określonych w pkt 9-11 może nastąpić tylko na korzyść oskarżonego.
§  4. 
Wznowienie nie może nastąpić z przyczyn wymienionych w § 3, jeżeli były one przedmiotem rozpoznania w trybie kasacji.
§  5. 
Niedopuszczalne jest wznowienie postępowania z urzędu na niekorzyść oskarżonego po upływie roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia.