Art. 536. - [Granice rozpoznania kasacji] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.534 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2021 r. do: 30 września 2028 r.
Art.  536.  [Granice rozpoznania kasacji]

Sąd Najwyższy rozpoznaje kasację w granicach zaskarżenia i podniesionych zarzutów, a w zakresie szerszym - tylko w wypadkach określonych w art. 435, 439 i 455.