[Wyjaśnienie podstaw kasacji; osoby uprawnione do sporządzenia kasacji] - Art. 526. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 526. - [Wyjaśnienie podstaw kasacji; osoby uprawnione do sporządzenia kasacji] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  526.  [Wyjaśnienie podstaw kasacji; osoby uprawnione do sporządzenia kasacji]
§  1. 
W kasacji należy podać, na czym polega zarzucane uchybienie.
§  2. 
Jeżeli kasacja nie pochodzi od prokuratora, Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich albo Rzecznika Praw Dziecka, powinna być sporządzona i podpisana przez adwokata, radcę prawnego albo radcę Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.