[Tryb wyłączenia oskarżyciela] - Art. 48. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 48. - [Tryb wyłączenia oskarżyciela] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  48.  [Tryb wyłączenia oskarżyciela]
§  1. 
O wyłączeniu prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze oraz oskarżyciela publicznego orzeka prokurator nadzorujący postępowanie lub bezpośrednio przełożony.
§  2. 
Czynności dokonane przez osobę podlegającą wyłączeniu, zanim ono nastąpiło, nie są z tej przyczyny bezskuteczne; jednakże czynność dowodową należy na żądanie strony, w miarę możności, powtórzyć.