[Reguły ne peius] - Art. 454. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 454. - [Reguły ne peius] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  454.  [Reguły ne peius]
§  1. 
Sąd odwoławczy nie może skazać oskarżonego, który został uniewinniony w pierwszej instancji lub co do którego w pierwszej instancji umorzono postępowanie.
§  2. 
(uchylony).
§  3. 
(uchylony).