[Osoby sporządzające apelację; odpisy apelacji] - Art. 446. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2021.534 t.j. - OpenLEX

Art. 446. - [Osoby sporządzające apelację; odpisy apelacji] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.534 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2022 r. do: 30 września 2028 r.
Art.  446.  [Osoby sporządzające apelację; odpisy apelacji]
§  1. 
Apelacja od wyroku sądu okręgowego, która nie pochodzi od prokuratora, powinna być sporządzona i podpisana przez adwokata, radcę prawnego albo radcę Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2. 
Do apelacji dołącza się odpowiednią liczbę odpisów dla stron przeciwnych; do apelacji wnoszonej do sądu apelacyjnego dołącza się dodatkowo jeden odpis.