[Termin do wniesienia apelacji] - Art. 445. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2021.534 t.j. - OpenLEX

Art. 445. - [Termin do wniesienia apelacji] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.534 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2022 r. do: 30 września 2028 r.
Art.  445.  [Termin do wniesienia apelacji]
§  1. 
Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem.
§  2. 
Apelacja wniesiona przed upływem terminu złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wywołuje skutki określone w art. 422 i podlega rozpoznaniu; apelację taką można uzupełnić w terminie określonym w § 1.