[Rażąca niesprawiedliwość orzeczenia] - Art. 440. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 440. - [Rażąca niesprawiedliwość orzeczenia] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  440.  [Rażąca niesprawiedliwość orzeczenia]

Jeżeli utrzymanie orzeczenia w mocy byłoby rażąco niesprawiedliwe, podlega ono niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów zmianie na korzyść oskarżonego albo w sytuacji określonej w art. 437 § 2 zdanie drugie uchyleniu.