[Przekazanie sprawy – wyłączenie sędziów] - Art. 43. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 43. - [Przekazanie sprawy – wyłączenie sędziów] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  43.  [Przekazanie sprawy – wyłączenie sędziów]

Jeżeli z powodu wyłączenia sędziów rozpoznanie sprawy w danym sądzie jest niemożliwe, sąd wyższego rzędu przekazuje sprawę innemu sądowi równorzędnemu.