[Roszczenia do przedmiotów objętych przepadkiem] - Art. 421. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 421. - [Roszczenia do przedmiotów objętych przepadkiem] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 30 września 2028 r.
Art.  421.  [Roszczenia do przedmiotów objętych przepadkiem]

Osobie niebędącej oskarżonym, która zgłasza roszczenie do mienia objętego przepadkiem przedmiotów, przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń tylko w drodze postępowania cywilnego.