[Pozostawienie wniosku o wyłączenie sędziego bez rozpoznania] - Art. 41a. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 41a. - [Pozostawienie wniosku o wyłączenie sędziego bez rozpoznania] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  41a.  [Pozostawienie wniosku o wyłączenie sędziego bez rozpoznania]

Wniosek o wyłączenie sędziego oparty na tych samych podstawach faktycznych co wniosek wcześniej rozpoznany pozostawia się bez rozpoznania; przepisu art. 42 § 3 nie stosuje się.