[Zasada obiektywizmu] - Art. 4. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - [Zasada obiektywizmu] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  4.  [Zasada obiektywizmu]

Organy prowadzące postępowanie karne są obowiązane badać oraz uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego.