[Spór kompetencyjny sądu powszechnego i sądu wojskowego] - Art. 39. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 39. - [Spór kompetencyjny sądu powszechnego i sądu wojskowego] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  39.  [Spór kompetencyjny sądu powszechnego i sądu wojskowego]

Jeżeli sąd wojskowy przekaże sprawę sądowi powszechnemu lub nie przyjmie sprawy przekazanej mu przez sąd powszechny, sprawę rozpoznaje sąd powszechny.