[Obecności na sali pokrzywdzonego, świadków, biegłych] - Art. 384. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 384. - [Obecności na sali pokrzywdzonego, świadków, biegłych] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  384.  [Obecności na sali pokrzywdzonego, świadków, biegłych]
§  1. 
Po sprawdzeniu obecności przewodniczący zarządza opuszczenie sali rozpraw przez świadków. Biegli pozostają na sali, jeżeli przewodniczący nie zarządzi inaczej.
§  2. 
Pokrzywdzony może wziąć udział w rozprawie, jeżeli się stawi, i pozostać na sali, choćby miał składać zeznania jako świadek. W tym wypadku sąd przesłuchuje go w pierwszej kolejności.
§  3. 
Uznając to za celowe sąd może zobowiązać pokrzywdzonego do obecności na rozprawie lub jej części.
§  4. 
(uchylony).