[Nagrywanie przebiegu rozprawy przez stronę] - Art. 358. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 358. - [Nagrywanie przebiegu rozprawy przez stronę] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 30 września 2028 r.
Art.  358.  [Nagrywanie przebiegu rozprawy przez stronę]

Jeżeli nie przemawia przeciw temu wzgląd na prawidłowość postępowania, sąd na wniosek strony wyraża zgodę na utrwalenie przez nią przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk.