[Termin wyznaczenia rozprawy] - Art. 348. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 348. - [Termin wyznaczenia rozprawy] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  348.  [Termin wyznaczenia rozprawy]

Rozprawę należy wyznaczyć i przeprowadzić bez nieuzasadnionej zwłoki.