[Uchylenie postanowienia o umorzeniu przez Prokuratora Generalnego] - Art. 328. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 328. - [Uchylenie postanowienia o umorzeniu przez Prokuratora Generalnego] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  328.  [Uchylenie postanowienia o umorzeniu przez Prokuratora Generalnego]
§  1. 
Prokurator Generalny może uchylić prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego w stosunku do osoby, która występowała w charakterze podejrzanego, jeżeli stwierdzi, że umorzenie postępowania było niezasadne. Nie dotyczy to wypadku, w którym sąd utrzymał w mocy postanowienie o umorzeniu.
§  2. 
Po upływie roku od daty uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu Prokurator Generalny może uchylić lub zmienić postanowienie albo jego uzasadnienie jedynie na korzyść podejrzanego.