[Udział stron przy innych czynnościach dowodowych] - Art. 317. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 317. - [Udział stron przy innych czynnościach dowodowych] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  317.  [Udział stron przy innych czynnościach dowodowych]
§  1. 
Strony, a obrońcę lub pełnomocnika, gdy są już w sprawie ustanowieni, należy także na żądanie dopuścić do udziału w innych czynnościach śledztwa.
§  2. 
W szczególnie uzasadnionym wypadku prokurator może postanowieniem odmówić dopuszczenia do udziału w czynności ze względu na ważny interes śledztwa albo odmówić sprowadzenia oskarżonego pozbawionego wolności, gdy spowodowałoby to poważne trudności.