[Potwierdzenie złożenia zawiadomienia o przestępstwie] - Art. 304b. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 304b. - [Potwierdzenie złożenia zawiadomienia o przestępstwie] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  304b.  [Potwierdzenie złożenia zawiadomienia o przestępstwie]

Na wniosek pokrzywdzonego składającego zawiadomienie o przestępstwie wydaje mu się potwierdzenie złożenia zawiadomienia, zawierające datę oraz miejsce jego przyjęcia, wskazanie organu przyjmującego wraz z danymi do kontaktu, sygnaturę sprawy, dane określające tożsamość pokrzywdzonego, czas i miejsce popełnienia czynu, którego dotyczy zawiadomienie, oraz zwięzły opis czynu i wyrządzonej szkody. O prawie tym należy pokrzywdzonego pouczyć.