Art. 295. - [Mienie ruchome osoby podejrzanej – zajęcie] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 sierpnia 2023 r. do: 27 września 2023 r.
Art.  295.  [Mienie ruchome osoby podejrzanej – zajęcie]
§  1. 
W razie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 291, Policja może dokonać tymczasowego zajęcia mienia ruchomego osoby podejrzanej, jeżeli zachodzi obawa usunięcia tego mienia.
§  2. 
Przepisy art. 217-235 stosuje się odpowiednio.
§  3. 
Tymczasowe zajęcie nie może dotyczyć przedmiotów, które nie podlegają egzekucji.
§  4. 
Tymczasowe zajęcie upada, jeżeli w ciągu 7 dni od daty jego dokonania nie zostanie wydane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym.