Art. 29. - [Rozprawa apelacyjna i kasacyjna – skład sądu] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 sierpnia 2023 r. do: 27 września 2023 r.
Art.  29.  [Rozprawa apelacyjna i kasacyjna – skład sądu]
§  1. 
Na rozprawie apelacyjnej i kasacyjnej sąd orzeka w składzie trzech sędziów, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
§  2. 
Apelację lub kasację od wyroku orzekającego karę dożywotniego pozbawienia wolności albo wnoszącą o wymierzenie takiej kary rozpoznaje sąd w składzie pięciu sędziów.