Art. 258a. - [Stosowanie środków zapobiegawczych w sytuacji uniemożliwiania lub utrudniania ich wykonywania przez oskarżonego] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 sierpnia 2023 r. do: 27 września 2023 r.
Art.  258a.  [Stosowanie środków zapobiegawczych w sytuacji uniemożliwiania lub utrudniania ich wykonywania przez oskarżonego]

Jeżeli oskarżony uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie zastosowanego wobec niego środka zapobiegawczego lub umyślnie naruszył obowiązek lub zakaz związany ze stosowaniem takiego środka, sąd lub prokurator jest zobowiązany zastosować środek zapobiegawczy gwarantujący skuteczną realizację celów jego stosowania.