[Ujęcie obywatelskie] - Art. 243. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 243. - [Ujęcie obywatelskie] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  243.  [Ujęcie obywatelskie]
§  1. 
Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości.
§  2. 
Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji.