[Złożenie rzeczy do depozytu sądowego] - Art. 231. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 231. - [Złożenie rzeczy do depozytu sądowego] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  231.  [Złożenie rzeczy do depozytu sądowego]
§  1. 
Jeżeli powstaje wątpliwość, komu należy wydać zatrzymaną rzecz, sąd, referendarz sądowy lub prokurator składa ją do depozytu sądowego albo oddaje osobie godnej zaufania aż do wyjaśnienia uprawnienia do odbioru. Przepisy o likwidacji depozytów i nieodebranych rzeczy stosuje się odpowiednio.
§  2. 
Przedmioty o wartości naukowej, artystycznej lub historycznej oddaje się na przechowanie muzeum lub innej właściwej instytucji.