[Dyrektywy przeprowadzania przeszukania] - Art. 227. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 227. - [Dyrektywy przeprowadzania przeszukania] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  227.  [Dyrektywy przeprowadzania przeszukania]

Przeszukanie lub zatrzymanie rzeczy powinno być dokonane zgodnie z celem tej czynności, z zachowaniem umiaru, oraz w granicach niezbędnych dla osiągnięcia celu tych czynności przy zachowaniu należytej staranności, w poszanowaniu prywatności i godności osób, których ta czynność dotyczy, oraz bez wyrządzania niepotrzebnych szkód i dolegliwości.