[Wykorzystanie dokumentów zawierających tajemnicę] - Art. 226. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 226. - [Wykorzystanie dokumentów zawierających tajemnicę] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  226.  [Wykorzystanie dokumentów zawierających tajemnicę]

W kwestii wykorzystania dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnicę zawodową, jako dowodów w postępowaniu karnym, stosuje się odpowiednio zakazy i ograniczenia określone w art. 178-181. Jednakże w postępowaniu przygotowawczym o wykorzystaniu, jako dowodów, dokumentów zawierających tajemnicę lekarską decyduje prokurator.