[Godziny przeszukania] - Art. 221. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 221. - [Godziny przeszukania] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  221.  [Godziny przeszukania]
§  1. 
Przeszukania zamieszkałych pomieszczeń można dokonać w porze nocnej tylko w wypadkach niecierpiących zwłoki; za porę nocną uważa się czas od godziny 22 do godziny 6.
§  2. 
Przeszukanie rozpoczęte za dnia można prowadzić nadal mimo nastania pory nocnej.
§  3. 
W porze nocnej można przeszukać lokale dostępne w tym czasie dla nieokreślonej liczby osób albo służące do przechowywania przedmiotów.