[Łączenie czynności dowodowych] - Art. 212. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 212. - [Łączenie czynności dowodowych] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  212.  [Łączenie czynności dowodowych]

W toku oględzin lub eksperymentu procesowego można dokonywać również przesłuchań lub innych czynności dowodowych.