[Przeprowadzenie eksperymentu procesowego] - Art. 211. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 211. - [Przeprowadzenie eksperymentu procesowego] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  211.  [Przeprowadzenie eksperymentu procesowego]

W celu sprawdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla sprawy można przeprowadzić, w drodze eksperymentu procesowego, doświadczenie lub odtworzenie przebiegu stanowiących przedmiot rozpoznania zdarzeń lub ich fragmentów.