[Oględziny ciała] - Art. 208. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 208. - [Oględziny ciała] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  208.  [Oględziny ciała]

Oględzin lub badań ciała, które mogą wywołać uczucie wstydu, powinna dokonać osoba tej samej płci, chyba że łączą się z tym szczególne trudności; inne osoby odmiennej płci mogą być obecne tylko w razie konieczności.