[Oględziny – rodzaje] - Art. 207. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 207. - [Oględziny – rodzaje] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  207.  [Oględziny – rodzaje]
§  1. 
W razie potrzeby dokonuje się oględzin miejsca, osoby lub rzeczy.
§  2. 
Jeżeli przedmiot może ulec przy badaniu zniszczeniu lub zniekształceniu, część tego przedmiotu należy w miarę możności zachować w stanie niezmienionym, a gdy to nie jest możliwe - stan ten utrwalić w inny sposób.