[Udział tłumacza] - Art. 204. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 204. - [Udział tłumacza] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  204.  [Udział tłumacza]
§  1. 
Należy wezwać tłumacza, jeżeli zachodzi potrzeba przesłuchania:
1)
głuchego lub niemego, a nie wystarcza porozumienie się z nim za pomocą pisma;
2)
osoby niewładającej językiem polskim.
§  2. 
Należy również wezwać tłumacza, jeżeli zachodzi potrzeba przełożenia na język polski pisma sporządzonego w języku obcym lub odwrotnie albo zapoznania strony z treścią przeprowadzanego dowodu.
§  3. 
Do tłumacza stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące biegłych.