Art. 201. - [Opinia uzupełniająca, nowa opinia] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 14 sierpnia 2023 r.
Art.  201.  [Opinia uzupełniająca, nowa opinia]

Jeżeli opinia jest niepełna lub niejasna albo gdy zachodzi sprzeczność w samej opinii lub między różnymi opiniami w tej samej sprawie, można wezwać ponownie tych samych biegłych lub powołać innych.