[Zwolnienie z obowiązku zeznawania] - Art. 185. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 185. - [Zwolnienie z obowiązku zeznawania] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  185.  [Zwolnienie z obowiązku zeznawania]

Można zwolnić od złożenia zeznania lub odpowiedzi na pytania osobę pozostającą z oskarżonym w szczególnie bliskim stosunku osobistym, jeżeli osoba taka wnosi o zwolnienie.