[Prawo odmowy zeznań] - Art. 182. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 182. - [Prawo odmowy zeznań] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  182.  [Prawo odmowy zeznań]
§  1. 
Osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań.
§  2. 
Prawo odmowy zeznań trwa mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia.
§  3. 
Prawo odmowy zeznań przysługuje także świadkowi, który w innej toczącej się sprawie jest oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem.