[Tajemnica obrończa, tajemnica spowiedzi] - Art. 178. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 178. - [Tajemnica obrończa, tajemnica spowiedzi] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  178.  [Tajemnica obrończa, tajemnica spowiedzi]

Nie wolno przesłuchiwać jako świadków:

1)
obrońcy albo adwokata lub radcy prawnego działającego na podstawie art. 245 § 1, co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę;
2)
duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi.