[Prawo do składania lub do odmowy składania wyjaśnień] - Art. 175. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 175. - [Prawo do składania lub do odmowy składania wyjaśnień] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  175.  [Prawo do składania lub do odmowy składania wyjaśnień]
§  1. 
Oskarżony ma prawo składać wyjaśnienia; może jednak bez podania powodów odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub odmówić składania wyjaśnień. O prawie tym należy go pouczyć.
§  2. 
Obecny przy czynnościach dowodowych oskarżony ma prawo składać wyjaśnienia co do każdego dowodu.