[Wniosek dowodowy – treść] - Art. 169. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 169. - [Wniosek dowodowy – treść] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  169.  [Wniosek dowodowy – treść]
§  1. 
We wniosku dowodowym należy podać oznaczenie dowodu oraz okoliczności, które mają być udowodnione. Można także określić sposób przeprowadzenia dowodu.
§  2. 
Wniosek dowodowy może zmierzać do wykrycia lub oceny właściwego dowodu.