[Inicjatywa dowodowa] - Art. 167. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 167. - [Inicjatywa dowodowa] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  167.  [Inicjatywa dowodowa]

Dowody przeprowadza się na wniosek stron albo z urzędu.