[Przeglądanie akt sądowych przez prokuratora] - Art. 158. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 158. - [Przeglądanie akt sądowych przez prokuratora] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  158.  [Przeglądanie akt sądowych przez prokuratora]
§  1. 
Prokurator może przeglądać akta sprawy sądowej w każdym jej stanie oraz żądać przesłania mu ich w tym celu, jeżeli nie tamuje to biegu postępowania i nie ogranicza dostępu do akt innym uczestnikom postępowania, a zwłaszcza oskarżonemu i jego obrońcy.
§  2. 
W razie przesłania akt prokuratorowi jest on obowiązany udostępnić je stronie, obrońcy lub pełnomocnikowi.