[Udostępnianie danych lub oryginałów dokumentów] - Art. 156a. - Kodeks postępowania karnego. - Dz.U.2022.1375 t.j. - OpenLEX

Art. 156a. - [Udostępnianie danych lub oryginałów dokumentów] - Kodeks postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1375 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  156a.  [Udostępnianie danych lub oryginałów dokumentów]

Dane lub oryginały dokumentów znajdujące się w załączniku adresowym udostępnia się wyłącznie organom państwowym oraz organom samorządu terytorialnego na ich wniosek, jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania ustawowych zadań tych organów. Można je udostępnić także na wniosek innych instytucji lub osób, jeżeli przemawia za tym ich ważny interes.